Novosti
„Brčko-gas osiguranje“ nudi usluge osiguranja za sve vrste neživotnih osiguranja. Brčko Gas servis najuspješniji u 2014. godini.

Prijava šteta - Osiguranje od odgovornosti

Osiguranik koji je osiguran od odgovornosti, poslije nastanka osiguranog slučaja dužan je obavijestiti Brčko-gas osiguranje o nastanku osiguranog slučaja, kao i o podnijetom zahtjevu za naknadu štete najkasnije u roku od tri dana po saznanju.

Osiguranik je dužan da obavijesti Brčko-gas osiguranje i kad zahtjev za naknadu štete protiv njega bude istaknut preko suda, kad bude stavljen u pritvor, kao i kad bude poveden postupak za obezbjeđivanje dokaza.

Osiguranik nije ovlašćen da se bez prethoden saglasnosti Brčko-gas osiguranja izjašnjava o zahtjevu za naknadu štete, a naročito da ga prizna potpuno ili djelimično, da se o zahtjevu za naknadu štete poravna, kao ni da izvrši isplatu – osim ako se, prema činjeničnom stanju, nije moglo odbiti priznanje, poravnanje, odnosno isplata, a da se time ne učini očigledna nepravda. Ako je osiguranik u zabludi smatrao da postoji njegova odgovornost ili da su ispravno utvrđene činjenice, to ga neće opravdati.

Ako oštećeni podnese tužbu za naknadu štete protiv osiguranika, osiguranik j dužan da dostavi Brčko-gas osiguranju sudski poziv, odnosno tužbu i sve ostalo u vezi sa štetnim događajem i zahtjevom za naknadu štete.

Obrasce prijave štete možete dobiti u našoj najbližoj poslovnici.

Uz obrazac Prijave štete potrebno je takođe priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju, o čemu ćete detaljne informacije dobiti od naših zaposlenika.

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.