Novosti
„Brčko-gas osiguranje“ nudi usluge osiguranja za sve vrste neživotnih osiguranja. Brčko Gas servis najuspješniji u 2014. godini.

Prijava šteta - Osiguranje poljoprivrede

Kad nastane osigurani slučaj na osnovu koga se traži naknada, osiguranik je dužan da postupi prema sledećem:
1. da odmah, a najkasnije u roku od tri dana po saznanju, prijavi osiguravaču da je nastao 
     osigurani slučaj,
2. u prijavi o nastalom osiguranom slučaju treba navesti dan i čas nastanka, na kojim je usjevima, 
    odnosno plodovima i površinama nastala šteta, i to po vrstama usjeva i parcelama,
3. u slučaju da usjevi, odnosno plodovi budu oštećeni u vrijeme žetve ili berbe osiguranik je dužan 
    da i prije procjene štete izvrši žetvu ili berbu, a u cilju sprečavanja daljeg povećanja štete,
4. kada se oštećeni usjev ili plod mora požnjeti ili obrati, a procjena štete nije još izvršena, 
    osiguranik je dužan da ostavi kontrolne uzorke na donjem, srednjem i gornjem dijelu parcele 
    dijagonalno, od po najmanje 10 m2 oštećenog usjeva, odnosno ploda nedirnuta, a kod vinograda 
    najmanje 10 čopkota i kod voćnjaka nekoliko stabala neobrano na donjem, srednjem i gornjem 
    dijelu vinograda, odnosno voćnjaka u dijagonali, koji će poslužiti kao osnova za procjenu štete, kod 
    kultura kod kojih se žetva, odnosno berba vrši mašinski – kombajniranjem, osiguranik mora da 
    ostavi kontrolne uzorke u vidu traka,
5. osiguranik je dužan da osiguravaču pruži sve podatke i dokaze kojima raspolaže, a neophodni su 
    za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete.

Visina naknade iz osiguranja utvrđuje se:
1. od sume osiguranja, ako je vrijednost prinosa jednaka sumi osiguranja ili veća od nje,
2. od stvarne vrijednosti prinosa, ako je ta vrijednost manja od sume osiguranja.

Ako je ugovoreno da osiguranik sam snosi jedan dio štete (ugovoreni samopridržaj), naknada iz osiguranja, ako nastupi osigurani slučaj, utvrdiće se tako da na osiguranika otpada dio štete u visini ugovorenog samopridržaja (franšiza).

Obrasce prijave štete možete dobiti u našoj najbližoj poslovnici.

Uz obrazac Prijave štete potrebno je takođe priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju, o čemu ćete detaljne informacije dobiti od naših zaposlenika.

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.