Novosti
„Brčko-gas osiguranje“ nudi usluge osiguranja za sve vrste neživotnih osiguranja. Brčko Gas servis najuspješniji u 2014. godini.

Prijava šteta - Putno zdravstveno osiguranje

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja „Brčko-gas osiguranje“ d.d. služi za pokriće troškova pružanja medicinske pomoći u inostranstvu zbog iznenadne bolesti ili nezgode.

Ako Vam je hitno potrebna medicinska pomoć treba samo da blagovremeno nazovete međunarodnu asistentsku kompaniju CORIS, sa kojom imamo ugovor o saradnji. Davanjem polise na uvid ljekaru u lokalnoj medicinskoj ustanovi i pozivom dežurnog centra asistentske kompanije CORIS, od njih ćete dobiti sve potrebne informacije u vezi pokrića troškova liječenja. Dežurna služba CORIS-a radi 24 časa dnevno, 365 dana u godini (kontakt telefon: +386 1 513 35 00, fax: +386 1 519 16 98).

Ako ste na putovanju u inostranstvu sami pokrili troškove liječenja, prilikom povratka u zemlju možete podnijeti zahtjev za refundaciju troškova. Kod podnošenja zahtjeva za refundaciju potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Popunjen obrazac Prijave štete
  2. Kopija pasoša osiguranika (uključujući i kopiju stranice sa vidljivim pečatima ulaska i izlaska iz zemlje)
  3. Originalni računi (za liječenje, medicinsku pomoć, lijekove i slično)
  4. Ljekarski nalazi, odnosno medicinska dokumentacija
  5. Kopija kartice tekućeg računa na koji se vrši uplata

Kompletirana dokumentacija podnosi se u Direkciju Društva ili u najbližoj poslovnoj jedinici. U slučaju da dokumentacija nije kompletna ili je potrebna dodatna dokumentacija, podnosiocu zahtjeva za naknadu štete biće upućen zahtjev za dostavljanje dokumentacije koja nedostaje.